Hrajeme.cz

Herní materiál

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Herní materiál se dělí na:

 • Hrací plochy – komponenty, na kterých se hraje. Hrací plocha se nazývá buď hrací plán, pokud zabírá podstatnou část stolu, nebo hrací deska v opačném případě.
 • Herní komponenty – komponenty, se kterými se hraje.

Hrací plocha (hrací plán)

Hrací plán (popř. hrací deska) obsahuje zejména pole, dále jsou zde zastoupeny stupnice, počítadla, cesty (spojnice), oblasti, tabulky, dráhy, nabídky apod. Pro pole se používají i pojmenování lokace, průsečík event. důlek v závislosti na jeho grafické reprezentaci.

Hrací plán je typicky 2dimenzionální. Výjimečně může být ale i 3dimenzionální, popř. části hracího plánu mohou být 3dimenzionální.

Typickými druhy plánů jsou:

 • Síť (BGG: grid), typicky čtvercovou síť (BGG: square grid) resp. hexová síť (BGG: hex/hexagonal grid) skupinapolí tvořící pravidelný souvislý tvar bez mezer,
 • Mapa (BGG: map) – skupina polí nepravidelného tvaru, typicky nepravidelně propojených,  simulující nějakou mapu,
 • Modulární hrací plán (BGG: Modular Board)– plán variabilně sestavovaný z několika dílů popř. většího počtu dílků či karet, varianty a speciální případy modulárního hracího plánu.

Speciální případy modulárního hracího plánu:

 • sestavuje se během setupu, během hry je fixní,
 • během hry se postupně rozšiřuje (BGG: Map addition)
 • během hry se postupně zmenšuje (BGG: Map reduction),
 • během hry je možno jej modifikovat (BGG: Map deformation),
 • během hry se střídavě provádí 2 akce,  k plánu se přidá nový díl, a z plánu se odebere nejdříve položený díl,
 • během hry za určité podmínky dochází k výměně jednoho celého plánu za jiný plán (BGG: Multiple maps), během hry je tvořen z herních komponent s pohybovou akcí (BGG:pieces as map).

V některých hrách je hrací plán předtištěn na papír a herní komponenty jsou během hry nahrazovány nákresy. Používají se 2 varianty tohoto mechanismu:

 • provedené nákresy je možno následně smazat,
 • je k dispozici bloček papírů s předtištěným hracím plánem, kdy každý list bločku je pouze na jedno použití.

Z druhů polí jsou významná:

 • Akční pole – pole, kde umístění herní komponenty (obvykle workera) vyvolá provedení akce polem reprezentované.
 • Sousední (přilehlé) pole (oblasti) – pole resp. oblasti nacházející se vedle sebe.
 • Propojená (spojená) pole – pole propojená (spojená) cestou.
 • Pole tvořící souvislou oblast (resp. navzájem propojená pole) – tzn. je možno mezi těmito poli přesouvat figurky, aniž by bylo nutno přeskakovat nějaké díry.

Herní komponenty

Herních komponent je mnoho různých druhů. Co se týče těch s obecným pojmenováním, tak se zejména používají komponenty  (hrací) kostka, (hrací) karta, kámen, figurka, panáček, žeton, značka, ukazatel, destička, dílek, kostička, kulička, záslepka. Pro některé komponenty se převážně používá speciální pojmenování jako např. mince, bankovka, domek, cesta, akcie, jednotka, jídlo apod.  (Samozřejmě je možno říkat i žeton jídla nebo karta akcie.)

Herní komponenty mohou obsahovat různé atributyjako jsou např. číslo, znak, obrázek, text, ikona, barva, tvar nebo velikost.   

Často mají herní komponenty nebo hrací desky atribut, který označuje přislušnost komponenty určitému hráči, typicky to bývá barva. Na základě toho je možno herní komponenty rozdělit na hráčské a neutrální

Herní komponenty mohou být rovněž modulární.  

V hrách se vyskytují rovněž herní komponenty se speciální funkcí jako jsou např.  papír, tužka, hodiny, zástěna, obálka, měřítko, podstavec nebo pytlík.

Konečně existují i pomocné herní komponenty jako jsou pravidla, nápovědní karta, krabice, sáček, obal nebo výplň.

Kategorie her vymezené na základě herního materiálu:

 • Hry s papírem a tužkou  (BGG: paper & pencil) – hry, co obsahují 2 druhy herních komponent, tužku a papír
 • Karetní hry (Wiki: card games) – hry kde hrací karty jsou klíčovým / jediným druhem herních komponent
 • Kostkové hry (Wiki: dice games) – hry, kde hrací kostky jsou klíčovým / jediným druhem herních komponent
 • Hry vytiskni a zahraj (BGG: print & play) – hry, které obsahují papírové herní komponenty, které je třeba před prvním hraním vytisknout, tzn. spíše je užíváno ve smyslu formy publikace hry, typicky pro prototypy her nebo pro volně šiřitelné hry
 • Digitální (elektronické) hybridní hry (BGG: electronic, BGG: digital hybrid) – hry, které používají jako herní komponentu nějakou počítačovou aplikaci
 • Hry s miniaturami (BGG: Miniatures games) – hry, kde klíčovým druhem herních komponent jsou ručně malované plastové figurky (tzn. zde zpravidla už nejde o standardní deskové hry, ale buď o válečné, nebo RPG hry)
 • Legacy hry (BGG: legacy games) – hry, které obsahují herní komponenty na jedno použití, takže v důsledku toho je možno si takovou hru zahrát pouze jednou

Stolní hry jako např. stolní fotbal je možno dělit podle komponenty, kterou hráč hru ovládá, tzn. magnet, proud vzduchu, táhlo, prst, pružina, apod., budiž, ale tyto hry nepovažujme za deskové hry.


Připojte svůj komentář