Hrajeme.cz

Konec hry

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Je rozšířeno o mechanismy konce kola.

Varianty konce hry

 • Fixní – hra se hraje na fixní počet kol, popř. na fixní počet tahů
 • Společný – existuje podmínka konce hry (resp. konce kola), která je pro všechny hráče společná
  • určený kritériem (společným) – hra (resp. kolo) končí, pokud je splněno určité kritérium
  • určený vítěznou / prohrávající podmínkou (BGG:sudden death ending) – hráči hrají tak dlouho, dokud některý z nich nevyhraje resp. neprohraje
 • Individuální – existuje podmínka konce hry (resp. konce kola), která se pro každého hráče vyhodnocuje samostatně
  • určený pasovaním – hráči se sami rozhodují, kdy pro ně končí hra (resp. kolo), tzn. nejsou jinak omezeni, co se týče počtu akcí, takže typicky hrají tak dlouho, dokud jim nedojdou zdroje
  • určený kriteriem (individuálním) – hra (resp. kolo) pro hráče končí, pokud splňuje určité kriterium
  • průběžná eliminace (BGG: player elimination) – hráčí mohou být již v průběhu hry eliminováni ze hry
 • Vypršením času (BGG Elapsed real time ending) – používá se u realtimeovek, konec hry (resp. kola) je daný vypršením času na hru (resp. na kolo)

Dohrání hry

 • Dohráním kola – dohraje se kolo a je konec (ve hrách s fixní pořadím se to označuje jako dohrání hry k hráči vpravo sedícímu od začínajícího hráče) 
 • Dohráním tahu – dohraje se tah hráče a je konec
 • Bezprostřední konec – konec nastává okamžitě
 • Dohrání s fixním počtem závěrečných kol – hraje se ještě typicky 1 – 3 kola
 • Dohrání se závěrečná epochou (BGG Final Ending) – ještě se hraje závěrečná epocha, tato epocha mívá často zcela specifická pravidla        
 • Dohrání s penalizací – hráči dohrávající hru (resp. kolo) dostávají penalizaci, která se může i stupňovat, díky ní pak nemusí být při dohrávání omezeni jiným způsobem
 • Dohrání podle spuštění konce hry (resp. kola) – hráč, co splnil podmínku konce hry (resp. kola), skončil, ostatní ještě mají závěrečný tah, typicky tento hráč dostává nějaký bonus, speciální případy:
  • hráč spouštící konec nedostává bonus, ale dostává rovněž závěrečný tah, takže hru (resp. kolo) končí
  • hráč spouštící konec tím zároveň hru vyhrává
  • ostatní hráči mají víc než jeden závěrečný tah
  • mají fixní počet tahů
  • mají tahy s prograsivní penalizací
  • ukončivší hráči dostávají progresivní bonus

Připojte svůj komentář