Hrajeme.cz

Závěrečné vyhodnocení

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Druhy vyhodnocení:

Vítězná podmínka (kritérium) – podmínka, kterou když hráč splní, vyhrává hru, ovšem v případě, kdy podmínku splní víc hráčů najednou, pak pořadí musí určit doplňkové kritérium:

 • Eliminace soupeřů – hráč zvítězí tím, že ostatní hráči  jsou eliminování ze hry
 • BGG: King of the Hill – vítězná podmínka je formulována tak, že hráč musí po určitý úsek hry mít splněnou určitou podmínku, během té doby mají ostatní hráči možnost situaci zvrátit, často se tato podmínka týká území /velikosti území, které hráč vlastní 
 • BGG: Tug of War – vítězná podmínka se vyznačuje na stupnici, hráč musí získat na této stupnici určitý počet bodů, kde jednotlivé body reprezentují bodované pomocné vítězné podmínky, tyto jednotlivé podmínky mají ostatní hráči možnost zvrátit, typicky se používá u válečných her
 • Bodování pomocných podmínek – vítězná podmínka je definována jako splnění daného počtu pomocných bodů, které se získávají za plnění pomocných vítězných podmínek
 • Závod (BGG racing) – hra se vyhodnocuje dle toho, jak rychle hráč splní vítěznou podmínku (tzn. typicky v kolika tazích, u realtimových her v jakém čase), tato vítězná podmínka je často odvislá od nějakého pomocného bodování  simulujícího závod, tzn. měření času, měření postupu na dráze na plánu apod.
 • Prohrávající podmínka (kritérium) – ve hře je definována prohrávající podmínka, hráč, co jí splní, prohrál, speciální případy:
  • prohra vypršením času na hru – hráč prohrál, protože mu vypršel čas na hru (používá se hlavně u některých tradičních her, jinak často za vypršení času je pouze menší postih)
  • prohra porušením pravidel hry – hráč prohrál, protože nedodržel pravidla hry (toto se používá pouze u některých tradičních her)     
  • rezignace – hráč prohrál, protože se vzdal, typicky u her pro 2 hráče bývá toto umožněno v situaci, kdy je o výsledku již rozhodnuto
 • Doplňková (druhotná) vítězná podmínka (kriterium) – podmínka, která se používá pouze za situace, kdy vítěznou podmínkou (tj. primární vítěznou podmínkou) nelze stanovit pořadí některých hráčů (takových postupně vyhodnocovaných podmínek může být stanoveno i několik)

Vítězné body – pořadí hráčů určí na konci hry dosažené vítězné body

 • Koncové bodování – na konci hry se výsledné postavení jednotlivých hráčů oboduje, a podle toho vyhodnotí               
 • Průběžné bodování – během hry jsou hráčům na základě jejich postavení přidělovány vítězné body
 • Tajné vítězné body (BGG Hidden Victory Points) – hráči nevidí /nevědí, kolik kdo má vítězných bodů
 • Přeskakování/blokování hráčských ukazatelů na bodovací stupnici k zabránění vzniku remízy
 • Pomocné bodování – během hry nebo na konci hry jsou přidělovány hráčům na základě jejich postavení pomocné body, které se používají jako parametr při vyhodnocení hry
 • Nejvyšší nejmenší skóre (BGG Highest lowest scoring) – je definováno několik pomocných bodování, pořadí se určuje podle toho, kolik hráč dosáhl vítězných bodů v tom pomocném bodování, ve kterém dosáhl nejméně vítězných bodů
  • součet skóre – sečtou se body z jednotlivých pomocných bodování
  • součet výher – sečtou se výhry z jednotlivých pomocných bodování
  • součet pořadí – sečte se pořadí z jednotlivých pomocných bodování
 • Alternativní – pomocné body se považují za vítězné body pouze za určité podmínky
 • Sázení na výsledek – ve hře je umožněno vsadit na získané body z pomocného bodování, celkový výsledek se pak určí z původního pomocného bodování a výsledku sázky, varianty:
  • sázení na výhru
  • sázení na skóre
 • Sázení na výsledky ostatních hráčů
 • Licitace – hráči se sází, jaký úkol splní během hry, přičemž se následně vybere pouze nejvyšší sázka (tj. na nejtěžší úkol) (který je zároveň za nejvíc bodů)               
 • Peníze jako body – typicky pořadí hráčů se určí podle toho, kolik kdo má na konci hry peněz

Speciální případy výsledku

 • Vyhodnocen pouze vítěz – ve hře je vyhodnocen pouze vítěz, pořadí ostatních hráčů není stanoveno
 • Vyhodnocen pouze poslední (BGG single loser game) – ve hře je vyhodnocen pouze poslední, pořadí ostatních hráčů není stanoveno
 • Remíza – je umožněno, aby 2 nebo více hráčů dosáhlo ve hře stejný výsledek
 • Remízová podmínka (kritérium) – ve hře je definována podmínka, která když je splněna, je hra prohlášena za remízu, varianty:
  • pat – hráč případně hráči nemohou provést žádný legální tah
  • opakování pozice – hra se zacyklí, herní postavení se neustále opakuje, typicky trojí zopakování znamená remízu
  • nelze vynutit vítězství – typicky ve hře zůstal nedostatečný počet kamenů na to, aby nějaká strana mohla vynutit vítězství
  • překročením limitu tahů – po dlouho dobu, např. po dobu 50 tahů, nedošlo k žádné zásadní změně v postavení jednotlivých hráčů
  • domluvou – hráči se na remíze mohou domluvit
 • Podmínka (kritérium) skupinové / týmové výhry – podmínka, která když je splněna, pak určitá skupina / tým hráčů dosáhl výhry              
 • Podmínka (kritérium) skupinové / týmové prohry – podmínka, která když je splněna, pak určitá skupina / tým hráčů hru prohrál  
 • Body bez určení pořadí – ve hře je možné dosáhnout vítězné body, ale pořadí hráčů se neurčuje (má smysl u her pro jednoho hráče)
 • Zero sum (BGG: zero sum) – toto označení se používá typicky ve spojení s negací (tj. non zero sum), tzn. různí hráči mají různou vítěznou podmínku a neplatí, že prohrávající podmínka jednoho hráče (resp.)  je automaticky vítěznou podmínkou druhého hráče resp. týmu, typicky toto označení má smysl pouze ve hrách, kde jsou 2 hráči/2 strany

Speciální případy vyhodnocování

 • Asymetrické (rozdílné) vyhodnocování – různí hráči mají různou vítěznou resp. prohrávající podmínku
 • Průběžně modifikovaná kritéria vyhodnocování – během hry se může vítězná resp. prohrávající  podmínka měnit
 • Tajná kritéria vyhodnocování – hráči nevědí, co mají za vítěznou/prohrávající podmínku ostatní hráči
 • Variabilní kritéria vyhodnocování – vítězná podmínka se určí během setupu hry a takže může být pro každou hru jiná

Připojte svůj komentář