Hrajeme.cz

Herní mechanismy

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Co jsou herní mechanismy

Pokud si hru představíme jako nějaký stroj, pak herní mechanismy korespondují s jednotlivými součástkami tohoto stroje. Jinými slovy herní mechanismy je možno definovat jako elementy, ze kterých jsou složena pravidla her. Hra se obvykle skládá z několika herních mechanismů a stejný mechanismus se může objevit v různých hrách.

Příkladem je herní mechanizmus hoď-jeď, který najdete ve známé hře Člověče, nezlob se. Hráč jednoduše hodí nějakým házedlem, třeba kostkou a nějaký herní objekt se přesune v závislosti na výsledku hodu. Mechanizmus neurčuje, čím se hází a jak přesně pohyb závisí na výsledku hodu, to určují konkrétní pravidla hry.

Pravidla her se obvykle skládají z těchto kapitol a do stejných částí je tudíž vhodné strukturovat i herní mechanismy:

 • herní materiál (herní komponenty)
 • počáteční postavení (příprava hry, setup hry)
 • tah hráče (akce hráče)
 • průběh hry
 • konec hry
 • závěrečné vyhodnocení


Výběr nejpoužívanějších herních mechanismů

 • action programming (programování akcí) –
 • action point (systém akčních bodů) –
 • area control (územní převaha) –
 • auction/bidding (dražba) –
 • deck-building (vytváření balíčku karet) –
 • dice rolling (hod kostkou) –
 • draft (draftování) –
 • engine building –
 • legacy/fable (systém legacy) –
 • pick up & deliver (sebrat a doručit) –
 • point to point movement (pohyb po oblastech) –
 • push your luck (jít štěstí naproti) –
 • roll and move (hoď a jdi) –
 • route/network building (budování sítě) –
 • Set collection (vytváření sbírky/sady) –
 • tile placement (umísťování dílků) –
 • trick-taking (štychy) –
 • worker placement (umisťování dělníků) –

Připojte svůj komentář