Hrajeme.cz

Počáteční postavení

Jiří Bauma

Herní mechanismy jsou čistě encyklopedické téma, tzn. tento článek je v podstatě svou formou slovník. Herních mechanismů je mnoho, a proto není reálné, že bychom obsáhli všechny. Vaše podněty na doplnění či upřesnění proto vítáme. Obecně užívaná pojmenování jsme v textu vytučnili. Pojmenování z různých zdrojů uvádím v závorkách v původní podobě.


Stanovení postavení

 • Fixní – v každé jednotlivé hře stejné.
 • Variabilní (BGG: variable setup) – typicky se používá ve smyslu v určité míře náhodně generované, ale může to být i tak, že je dáno několik možností, ze kterých si hráči před hrou vyberou.
 • Se soukromou tajnou informací (BGG: Secret Unit Deployment) – hráči mají úplnou informaci pouze o postavení vlastních, event. neutrálních herních komponent, o postavení herních komponent patřících soupeřům mají buď žádnou, nebo částečnou informaci.
 • Se všeobecnou tajnou informací – tj. všem hráčům tajnou informací, používá se pouze u specifických kategorií her jako jsou třeba kooperativní detektivní hry, typicky je vítěznou podmínkou tuto informaci odhalit.
 • S informací tajnou sobě (BGG: blinds man’s bluff) – informace je skrytá právě a pouze tomu hráči, který ji má za úkol zjistit, používá se typicky u specifických kooperativních her.

Postavení hráčů

 • Fixní startovní postavení hráčů – startovní postavení hráčů je shodné, případně je téměř shodné (typicky startovní pořadí nebývá obvykle shodné).
 • Volitelné startovní postavení hráčů – hráči si mohou částečně své startovní postavení zvolit, tzn. hra vlastně obsahuje jakýsi startovní (zaváděcí) tah, popř. startovní (zaváděcí) kolo,
  • volitelný startovní balíček karet (BGG: deck conctruction) – hráči si mohou zvolit obsah startovního balíčku svých karet.
 • Rozdílné startovní schopnosti (postavení) hráčů  (BGG: variable player powers) – hráči disponují od začátku hry rozdílnými akcemi, které mohou během hry provádět, varianty:
  • pouze několik vybraných akcí je rozdílných,
  • asymetrické role – téměř všechny akce jsou rozdílné.
 • Tajné (startovní) role hráčů (BGG: hidden roles) – hráčům jsou na začátku hry tajně přiděleny rozdílné vítězné podmínky, typicky jsou tyto podmínky navzájem protichůdné.
 • Tajné (startovní) role s asymetrickou informací (BGG: roles with asymetric information) – ve hře existují tajné informace, jednotlivé hráčům přidělené role disponují odlišnými tajnými informacemi, popř. některé role disponují tajnými informacemi, jiné role tajnými informacemi nedisponují.

Vyvažování postavení hráčů

 • Pie rule (BGG: pie rule) – mechanismus, kdy nejprve jeden hráč nastaví startovní postavení obou stran, a poté druhý hráč zvolí, za kterého stranu bude hrát (používá se u her pro 2 hráče).
 • Hendikep – mechanismus, kdy silnější hráči jsou znevýhodněni startovním postavením, tak aby šance na vítězství všech hráčů byly přibližně vyrovnané.
 • Fixní vyvážení – typicky se užívá ve hrách k vyvážení výhodnějšího startovního pořadí hráče surovinami nebo vítěznými body.
 • Vyvážení výběrem startovního postavení – typicky se užívá ve hrách k vyvážení výhodnějšího startovního pořadí hráče, a to tak, že hráči si od posledního vybírají nějakou startovní výhodu, tzn. kdo je znevýhodněn pořadím, má možnost si vzít silnější startovní výhodu, přičemž nemusí se nutně jednat o jeden startovní (zaváděcí) tah, nýbrž může mít i charakter celého startovního (zaváděcího) kola.

Připojte svůj komentář